null

Perkütan Sperm Aspirasyonu (PESA)

Lokal anestezi ile yapılan, Perkütan yolla epididimden sperm aspire edilmesi işlemidir. İşlem, genişlemiş olan tıkalı kanala ya da testis dokusunun üzerindeki epididimlerden bir iğne ile girilerek sperm toplanması, toplanan spermlerin laboratuvar ortamda kadından alınan yumurta hücreyle buluşturularak, embrio oluşmasında kullanılmaktadır. Eğer çifte tüp bebek (In Vitro Fertilizasyon – IVF) uygulaması yapılacaksa, yumurta toplama işleminden bir süre sonra döllenmenin gerçekleşmesi için yumurtalar spermle özel bir ortamda biraraya getirilir ve döllenmenin olması beklenir.

Perkütan Sperm Aspirasyonu işleminde testislerin içerisinde bulunduğu skrotum isimli kese açılmadan ciltten batırılan bir iğne ile işlem yapılır. Perkütan Sperm Aspirasyonu sadece obstrüktif azospermi olgularında uygulanabilir. Bu yöntemle sperm elde edilemezse testisten sperm elde etme yöntemlerine geçilir. İşlem mikro cerrahi deneyimi gerektirmez.

 

Call Center