null

İntrasitoplazmik Sperm İnjeksyonu (I.C.S.I.)

ICSI - İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu spermi direkt olarak yumurtanın içine enjekte etme işlemidir. Döllenmenin gerçekleşmesi için önce erkeğin sperminin başının kadının yumurtasının dış bölümüne bağlanması gerekir. Spermin başı yumurtanın en dış tabakasını yumurtanın iç bölümüne yani sitoplazmaya iter. Kimi zaman spermler dış tabakaya giremezler. İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu sayesinde yumurtanın döllenmesi sağlanabilir. 

ICSI nedir?

ICSI- İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonunda bebek sahibi olmak isteyen çiftlerde; erkekten alınan spermin mikroskop altında ve oldukça küçük kataterler aracılığıyla, kadından elde edilen yumurta hücresinin içine enjekte edilir. Bu şekilde doğal yöntemlerde gerçekleşmeyen döllenme, labovatuar koşullarında gerçekleştirilir. ICSI’nin (İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu) avantajı sperm sayısı yeterli olmayan hatta sıfır olan baba adaylarında dahi, tek bir spermle, sperm hareketli olmasa bile döllenmeyi gerçekleştirebilmesidir. İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu işlemi ile çiftler bebek sahibi olabilirler. ICSI erkek kaynaklı kısırlık problemlerinin çözümlenmesi için oldukça faydalıdır. 

ICSI nasıl uygulanır?

İlk olarak anne adayına ovülasyon indüksiyonu ismi verilen yumurtalıkların uyarılmasını sağlayan bir işlem yapılır. İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu uygulanarak, küçük bir iğne aracılığı ile sperm yumurtanın merkezine enjekte edilir. Döllenmiş olan yumurtalar 1 ila 5 gün arası laboratuvarda gelişirler. Bu aşamadan sonra anne adayının rahimine transfer edilirler.

İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu Kimlere Uygulanır?

·      Spermin yumurtaya bağlanmasında sorun yaşanan çiftlerde;

·      Üreme kanalındaki bir sorun spermlerin çıkmasına engel teşkil ediyorsa,

·      Sperm şekli ya da hareketi normal olmayan erkeklerde;

·      Klasik tüp bebek tedavi yöntemlerinde döllenme sağlanamadığında İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu yapılmaktadır.

ICSI- İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu ile yumurtalarda % 60 – % 80 oranında döllenme sağlanabilir.

 

Call Center