null

Avrupada En Fazla Tüp Bebek Yapan Beş Ülkeden Biri Türkiye

Fertilizasyon, yumurta ve sperm arasında gerçekleşen, birbirini takip eden bir takım kompleks etkileşimleri içeren oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu teknikle günümüzde birçok kısırlık sebeplerinin tedavisi yapılmaktadır. Tüp bebek aslında yardımla üreme şeklidir. Tüp bebek tedavisinde kadın yumurta hücresi olan oosit ile erkek hücresi spermin vücut dışında özel laboratuvar şartlarında döllendirilir. Döllenen yumurta hücrelerine embrio denir. Tüp bebek tedavisinde elde edilen embriolardan bir veya birkaçı seçilir ve anne rahmine yerleştirilir.

Tüp Bebek Kimlere Uygulanabilir?

Sebebi açıklanamayan kısırlık vakaları Şiddetli endometriozis vakalarında Aşılama ile sonuç alınamayan hastalarda genellikle 3 veya 4 başarısız aşılama sonrası tüp bebek tedavisi uygulanır. Her iki tüpün tıkalı olması halinde Erkekte sperm sayısı ve kalitesinin düşük olması durumunda

Fertilizasyon Türleri Nelerdir?

  • İn Vitro Fertilizasyon (IVF)
  • Gamet İntrafallopian Transfer (GIFT)
  • Zigot İntrafallopian Transfer (ZIFT)
  • İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu (ISCI)
  • İn Vitro Maturasyon (IVM) vb.

Türkiye tüp bebek sektöründe dünyada birçok ülkenin önünde yer alıyor. Bu başarıyı artıran unsurlardan en önemlisi Türkiye'deki tüp bebek merkezlerinin teknolojik olarak ileride olmasıdır. Aynı zamanda jeopolitik konum açısından Türkiye'ye çevre ülkelerden önemli sayıda hasta geliyor.

 

Call Center